Sådan bestiller du

Du bliver stillet 12-14 vigtige spørgsmål på skærmen. Det tager ca. et kvarter at besvare alle spørgsmålene. Bestillingen er ligetil - og vi hjælper dig hele vejen.

Du kan til enhver tid gå tilbage og ændre dine svar, springe spørgsmål over eller afbryde - bestilling sker først til sidst, hvis du vælger at klikke på "Bestil".

Prisen er kr. 2.750 og inkluderer nødvendige rettelser og spørgsmål pr. telefon og e-mail.
Hertil kommer tinglysningsafgiften til staten kr. 1.660.


Start med at anføre dit navn m.v. nedenfor:


Navn og civilstand

Hvad er dit fulde navn?
Hvad er din adresse?
Postnummer og by?
Hvad er din e-mail adresse?
Hvad er dit telefonnummer?
Hvilken dato er du født?
Hvad er dit cpr-nummer?
Læs mere
 
Er du en mand eller en kvinde?
Hvad er din civilstand?
Læs mere


Cpr-nummer

Det fulde cpr-nummer skal bruges ved ægtepagtens tinglysning.

Alle indtastede oplysninger er krypterede og behandles fortroligt af advokatfirmaet.

Såfremt du ønsker det, kan du undlade at anføre cpr-nummeret i skemaet. Du vil da efterfølgende få mulighed for at sende os nummeret i en særskilt email  - eller du kan meddele os dette pr. telefon 8618 6851.

Civilstand

Ved civilstand forstås, om du er ugift eller gift på nuværende tidspunkt.

Såfremt du er frasepareret, skal du vælge "gift". Du kan senere i spørgeskemaet (under "særlige ønsker") angive de nærmere detaljer.

Pris

Prisen på en ægtepagt er 2.750 kr. inkl. moms, såfremt du er medlem af Ældre Sagen. Prisen inkluderer fuld rådgivning om ægtepagtens udformning og besvarelse af spørgsmål.

En gaveægtepagt med overdragelse af fast ejendom koster 3.450 inkl. moms, såfremt du er medlem af Ældre Sagen.

Sådan foregår det:

1) Vi sørger for at udfærdige et ægtepagt, baseret på dine indtastede ønsker – hvorefter vi sender ægtepagten til dig til gennemsyn.

2) Hvis du har spørgsmål eller tilføjelser til ægtepagten, tager vi en snak pr. telefon – medmindre du foretrækker at sende dine rettelser pr. e-mail.

3) Den endelige ægtepagt skal I begge underskrive og returnere til os med henblik på "tinglysning" af ægtepagten. Vi vejleder dig nærmere herom.

Når ægtepagter skal tinglyses, er der en tinglysningsafgift til staten på 1.660 kr . (oveni advokatomkostningerne på 2.750 kr.)

Sådan bestiller du (udvidet)

Mangler tekst